ホーム > Language・文字サイズ・色変更 > Tagalog

ここから本文です。

更新日:2023年3月20日

Tagalog

Outpatients Counter 『 Patnubay para sa Medikal naKonsultasyon 』(Tagalog)

Ang unang reception desk para sa medikal na pagsusuri ay naiiba depende sa unang pagsusuri, sa mga may kasaysayan ng pagsusuri, at sa mga may referral letter.

 • Yung may letter of introduction
 • Paunang Pagsusuri
 • Muling pagsusuri
 • Consulta ambulatorial
 •  

  Para sa mga naghahanap ng medikal na atensyon sa isang emergency

  Kung ikaw ay naghahanap ng agarang medikal na atensyon sa labas ng oras ng opisina, mangyaring tumawag muna at pumunta sa "Emergency Room" dala ang iyong health insurance card.
  Ang emergency room ay isang pasilidad na pangunahing gumagamot sa mga pasyenteng may malubhang sakit, tulad ng myocardial infarction, cerebral hemorrhage, at pinsala sa ulo. Samakatuwid, ang priyoridad ay ibinibigay sa mga pasyente na may malubhang sakit na nangangailangan ng agarang pangangalaga. Pakitandaan na ang mga pasyenteng may menor de edad na kondisyon ay maaaring maghintay.

ページの先頭へ戻る